podsvícení
rotatorslidermain
zatemnění

Zelené střechy - Smart Roof Solutions

Nastupujícím trendem urbanizovaných území jsou zelené střechy. Jejich realizace jsou vhodné pro stávající stavby v rekonstrukci i stavby nové. Ozeleněná střecha slouží jako vynikající ochrana střešního pláště a současně jako tepelná i akustická izolace. Podrobněji se o benefitech zelených střech můžete dočíst na www.zelenstrecham.cz . 

Investorům, kteří požadují okamžitý funkční a estetický efekt nabízíme systém Smart Roof Solution. Toto řešení zahrnuje ekologickou odpovědnost, funkční ověřené materiály i předpěstované rostlinné koberce. Již v okamžiku předání realizace je zelená střecha stabilizovaná a nevyžaduje startovací údržbu vegetace. Odpadají tedy obavy z eroze substrátu, či rostlin a čekání na finální vzhled celistvě ozeleněné střechy.

Smart roof solutions

Realizace zelených střech jsou v Česku podpořené programem Nová zelená úsporám. Více aktuálních informací o možnostech získání dotace, výhodách zelené střechy a konceptu ozeleňování měst najdete také na https://www.zelenstrecham.cz.

Smart Roof Solution doporučuje Rada pro zelené střechy, z.s.

Logo rada pro zelené střechy

https://www.zelenstrecham.cz/overeni-partneri