podsvícení
slidermainrotator
zatemnění

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE

  • Izolace plochých a mírně šikmých střech asfaltovými pásy SBS nebo APP, případně jednovrstvým systémem Multi-Flex firmy COPERNIT !

          U střech s asfaltovou izolací nabízíme provedení izolace systémem COPERNIT (Itálie) s osobní účasní zástupce výrobce!!!

  • Izolace základů budov proti vodě a zemní vlhkosti.
  • Izolace proti pronikání radonu z podloží.
  • Zpracovaní znaleckých posudků na hydroizolační materiály.
  • Zkoušky svárů, tahové zkoušky.
  • Revizní zprávy hromosvodů.